Posts Tagged ‘kiko’

Kiko Nail Laquer No. 246 => 1,50 €

Kiko Eyeshadow Duo No. 207 => 6,90 €

Essence Natventurista TE Nailsticker “Tree Time” => 1,99 €

Essence Natventurista TE Nail Polish “Chirp, Chirp!” & “You’re my Dragonfly, Sugar!” => 1,79 € each

Advertisements